Mikroyrittäjä: näin saat kysyntää taidoillesi

Itse itsensä työllistävien asiantuntijoiden määrä kasvaa varsinkin it-alalla jatkuvasti ja mikroyrittäjyyteen liittyvien tukipalvelujen määrä alkaa olla monella tapaa kohdillaan. Trendin vauhdittamiseksi tarvitaan kuitenkin myös muutos työn kysyntäpuolella – miten asiakkaat oppisivat hyödyntämään mikroyrittäjiä yhä useammin?

Mikroyrittäjä ja finanssialan asiantuntija Aino Pennanen antaa kolme vinkkiä siihen, miten mikroyrittäjä saa itse luotua kysyntää taidoilleen

1. Etsi piilotyöpaikat verkostoja hyödyntämällä

Paljon puhutaan pirstaloituvasta työelämästä ja piilotyöpaikoista, mutta niiden olemassaolo on myös mahdollisuus mikroyrittäjälle: jossain on tekemätöntä työtä, joka kaipaa tekijää. Mitä paremmassa kunnossa verkostosi ovat, sitä varmemmin kuulet näistä mahdollisuuksista ja saat sanan itsestäsi kulkemaan. Osallistuminen erilaisiin koulutuksiin, tapahtumiin ja afterworkkeihin on kullanarvoista paitsi oman osaamisen ajantasaisena pitämisen takia, myös siksi, että ne ovat tilaisuuksiasi tutustua oikeisiin henkilöihin. Muista myös pitää Linkedin-profiilisi ajantasaisena!

Koska kukaan ei ole asiantuntija kaikessa, kannattaa omaa ammattitaitoa täydentäviin ihmisiin luoda hyvät kontaktit. Joskus on helpompaa tarjota asiakkaalle valmista tiimiä kuin yksittäisen ihmisen työpanosta, sillä monet tehtäväkokonaisuudet vaativat useamman henkilön osaamisen. Parhaimmassa tapauksessa sinä ja täydentävä(t) kollegasi voitte luoda vaikka yhteisen portfolion jo tehdyistä töistänne ja tarjota osaamistanne sen avulla

2. Paketoi oma osaamisesi – asiakasta kuunnellen

Kun löytää oikean paikan ja osaa muotoilla oman tarjontansa siihen sopivaksi, kohdeyritys on todennäköisesti erittäin kiinnostunut palkkaamaan tehtävää suorittamaan myös yrittäjän. Projektipäälliköiden, it-palveluidentarjoajien ja viestintäosastojen ulkoistaminen on suomalaisessa yritysskenessä jo arkipäivää, mutta yhä enemmän samaa ajattelumallia on mahdollista tuoda muillekin yrityksen osastoille. Esimerkiksi palveluiden konseptointiin, tuotekehittämiseen ja myyntiin voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin myös ulkoisia osaajia.

  • Tunnista oma osaamisesi
  • Kuvaile se mahdollisimman havainnollisesti, painopisteenä ostajan hyöty
  • Suunnittele selkeä hinnoittelu

Uudenlainen työn resursointi vaatii opettelua myös yrityksissä – älä jää odottelemaan sivustaseuraajaksi, vaan auta yrityksiä jäsentämään tarpeensa ja näkemään erilaiset etenemisvaihtoehdot. Selkeät toimeksiantokokonaisuudet helpottavat palveluittesi ostamista. Olennaista on, että sinä mikroyrittäjänä osaat selkeästi kertoa yritykselle, mitä pystyt tarjoamaan. Älä kuitenkaan rajaa tarjoamaasi liian tiukasti

3. Ole rohkea!

Digitalisoituvassa maailmassa isous ei ole enää asiantuntijuuden tae, vaan pienetkin toimijat voivat olla realistisesti kilpasilla isojen toimittajien kanssa. Ketterät verkostot ja syväosaajat voivat muodostaa asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen osuvimmat ratkaisut. Koska yksityisyrittäjä työskentelee aina itselleen, hänellä ei myöskään ole varaa tehdä huonoa jälkeä. Yrittäjä lisäksi ymmärtää toisen yrityksen ongelmat, usein paremmin kuin tavallinen toimihenkilö – tulosvastuu ja asiakaslupaukset ovat konsepteina samoja, vaikka skaala vaihtelee 1 henkilön ja 500 henkilön yrityksen välillä. Harva liiketoiminta tai sen osa-alue on myöskään niin ainutlaatuista, etteikö motivoitunut mikroyrittäjä pääsisi siihen nopeasti sisälle.

Myynti voi monesta asiantuntijasta tuntua vieraalta. Jos se helpottaa asian käsittelemistä, ajattele työtäsi ennen kaikkea asiakkaan auttamisena, ei niinkään omien taitojesi myymisenä: missä asioissa asiakkaasi tarvitsee sellaista apua, josta hän on valmis maksamaan.

Olet ehkä tehnyt ison elämänmuutoksen ryhtyessäsi yrittäjäksi – pidä siis omat tavoitteesi kirkkaana mielessäsi, jotta saamasi työtehtävät vastaavat sitä, mitä haluatkin tehdä. Kaikkea hyvää matkallesi!

 

Jaa artikkeli:

Project-IT Vinssi on projektinhallinnan ammattilaisten verkosto, joka mahdollistaa heille väylän arvostettujen suomalaisten yritysten erilaisiin projektitoimeksiantoihin.