Mikroyrittäjäseminaari tarjosi konkreettisia myyntivinkkejä, GDPR-käytäntöjä ja mainion mahdollisuuden verkostoitumiseen

Projektialalla toimivat mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet IT-konsultit kokoontuivat huhtikuussa Eteläranta kympissä IT-mikroyrittäjäseminaarin merkeissä. Vapaan keskustelun ja toisiinsa tutustumisen lisäksi osallistujat saivat asiantuntijapuheenvuoroista tymäkän tietopaketin

GDPR:n perusteista, yrittäjän strategiatyöstä ja myyntiargumenteista sekä verkostoitumisen merkityksestä yrittäjän onnistumiselle.

GDPR:n vaikutukset mikroyrittäjän arkeen

Tietosuoja-asetus koskee pääsääntöisesti samalla tavalla kaikenkokoisia yrityksiä. Tiedon luonne ja ja käyttö vaikuttavat asetuksen vaikutuksiin pikemminkin kuin yrityksen koko. Useita GDPR-projekteja johtanut Fondian legal councel Juuso Puustell kertoi käytännönläheisesti uuden EU:n tietosuoja-asetuksen kohdista, jotka erityisesti koskettavat konsulttien arkea.

”Uusi asetuksen tuoma tietosuojaperiaate on osoitusvelvollisuus, joka koskee kaikkia. Jos viranomainen tekee auditoinnin, on niin mikroyrittäjän kuin globaalin konserninkin kyettävä osoittamaan, että henkilötietojen käsittely suoritetaan asetuksen vaatimuksien mukaisesti”, kertoi Puustell.

Hän kävi esityksessään läpi myös GDPR:n avainmääritelmät, kuten henkilötieto, rekisteri, rekisterinpitäjä ja käsittelijä, sillä ne vaikuttavat konsulttien tehtäviin ja vastuisiin.

”Henkilötietojen lailliselle käsittelylle on asetuksessa entistä korkeammat vaatimukset. Käsittelyn tulee aina perustua johonkin oikeusperusteeseen eli esimerkiksi sopimukseen tai suostumukseen. Konsultti toimii usein tiedon käsittelijänä, jolloin on hänen asiakkaansa velvollisuus huolehtia, että tämä asia on kunnossa. Jos konsultti toimii rekisterinpitäjänä, on hänen varmistettava, että oikeusperuste on olemassa”, Puustell painotti.

Salista kajahti spontaani huudahdus ”hyvä esitys”, kun Juuso Puustell päätti esityksensä.

Ketterä strategia ja merkityksen myyminen – ja kuulokkeet korviin!

Markus Westerlund on pitkän linjan strategia-ammattilainen ja uransa aikana konsultoinut 150 yritystä ja vetänyt niissä 67 strategiaprosessia. Nyt hän vannoo digitaalisen markkinoinnin ja amerikkalaisten menestyjien, kuten Russel Brunson ja Tony Robbins, nimeen.

Mikroyrittäjällä strategia voi olla korvien välissä ja Westerlundin mukaan strategia on vastaus kysymykseen ’miten’. Strategian ei pitäisi olla kiveen hakattu vastaus, vaan nippu reunaehtoja, joiden suuntaisesti yritystä luovitaan kohti tavoitetta.

”Mikroyrittäjällä on osaamista, jonka avulla hän haluaa auttaa ihmisiä. Ketterä strategia määrittää sektorin, jonka sisällä edetään kohti tavoitetta, vaikka alus erilaisten tuulien mukaan luoviikin. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi voivat muuttua, kunhan suunta pysyy samana. Kun strategiaa toteuttamassa on enemmän kuin yksi ihminen, toimii yhteisen suunnan varmistavana kompassina yhteisesti määritelty työn merkitys”, Rdigo Oy:n Markus Westerlund sanoo.

Westerlund opettaa myymään merkitystä palvelun sijaan ajatuksella, mikä on asiakkaan saama hyöty, kun hän ostaa sinun apuasi? Se on sinun myyntituotteesi; asiakkaan tavoittelema ja häntä hyödyttävä lopputulos. Hurmoksellinen esiintyjä tosin haluaisi lopettaa ’myynti’-sanan käyttämisen kokonaan sen negatiivisten mielleyhtymien takia.

Esityksensä päätteeksi Markus Westerlund kaivoi taskustaan salaisen työkalunsa: langattomat kuulokkeet. ”Nämä kulkevat aina taskussani. Käytän vapaat hetket autossa, kuntosalilla ja kotisohvalla siihen, että kuuntelen oman alani gurujen podcasteja tai tubetuksia. Tehkää samoin, sillä se todellakin kannattaa. Näiden avulla olen kehittänyt omaa kilpailuetuani”, Westerlund julisti.

”Kunnon herätyskokous! Tällaista tarvitaan”, kiteytti osallistuja Trelloon kerätyssä palautteessa.

Maksulliset ja maksuttomat verkostot yrittäjän tueksi

Vuodesta 2007 alkaen mikroyrittäjänä toiminut CRM-käyttöönottokonsultti Tommi Oksanen kävi läpi itselleen hyödylliseksi osoittautuneita tapoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan toimeksiantojen tiimellyksessä.

”Olen joutunut tekemään paljon töitä erottaakseni työn ja vapaa-ajan toisistaan. Minulle toimii ratkaisu, että en pidennä työpäivää illasta. Pidän myös aina lomat. Älä oleta, että yrittäjyyttä täytyy painaa 24/7. Se sopii joillekin, ei kaikille.”

THO Consulting Oy:n Tommi Oksasen mukaan yksi hyvin tärkeä osa niin yrittäjän kuin yrityksenkin hyvinvoinnin turvaamista ovat asiantuntijaverkostot, jotka hän jakaa maksullisiin ja maksuttomiin.

”Luottojuristi, kirjanpitäjä ja työterveys tuovat rauhaa, josta mielellään maksaakin. Maksuttomat verkostot taas tuottavat keikkaa: entiset kollegat, seminaarituttavat ja oman nichensä asiantuntijat. Siksi on tärkeää muistaa pitää naamaansa esillä, mutta myös auttaa verkoston ihmisiä, kun heiltä puuttuu jotain. Verkostoituminen vaatii työtä ja ponnisteluita, mutta se on jotain, mikä on pakko tehdä”, Oksanen latasi.

Uusyrityskeskus alkavien yrittäjien apuna

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n tiedottaja Minna Yläkangas kertoi seminaarin lopuksi, millaisia palveluja uusyrityskeskukset tarjoavat. ”Valtakunnanlaajuisen neuvontaverkoston yritysneuvojat ja eri alojen asiantuntijat tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yrityksen perustamista suunnitteleville. Kun kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä vain puolet ovat toiminnassa viiden vuoden kuluttua yrityksen perustamisesta, meidän avullamme perustetuista yrityksistä 80 prosenttia”, Yläkangas kertoi.

Mikroyrittäjäseminaarin järjestäjät:

Tilaisuuden järjestäjänä toimi Vinssi yhteistyössä Projektiyhdistyksen kanssa.

VINSSI: Projektinhallinnan asiantuntijapalveluita tarjoavan Project-IT:n itsenäisten konsulttiyrittäjien verkosto Vinssi yhdistää osaavat asiantuntijat mielenkiintoisiin projektitoimeksiantoihin.

PROJEKTIYHDISTYS ry.: Projektiyhdistys vie suomalaisten projektiosaamista kohti maailman huippua. 40-vuotisjuhlavuottaan viettävään Projektiyhdistykseen kuuluu 4000 henkilö- ja 200 organisaatiojäsentä

Mikroyrittäjäseminaari on luonteva tilaisuus tavata ja tutustua muihin IT-alalla toimiviin mikroyrittäjiin. Vinssi järjestää seuraavan mikroyrittäjien verkostoitumistapahtuman lokakuussa 2018. Voit vaikuttaa tapahtuman sisältöön vinkkaamalla Minna Reinolle, mikä aihe sinua kiinnostaa, tai kenen esityksen haluaisit tilaisuudessa kuulla.


 
Minna Reino

Vinssi by Project-IT
minna.reino@project-it.fi
Puh. 040 515 6325

Jaa artikkeli:

Project-IT Vinssi on projektinhallinnan ammattilaisten verkosto, joka mahdollistaa heille väylän arvostettujen suomalaisten yritysten erilaisiin projektitoimeksiantoihin.