Verkostojen ja kumppaneiden hyödyntämisen ABC

Aino Pennanen on kumppanuusmanageri ja yrittäjä UrbanTed Oy:ssä. Työkseen hän fasilitoi eri kokoisten yritysten ja yrittäjien yhteistyötä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, ja auttaa löytämään oikeat kumppanuudet. Liian usein ajatellaan, että ihmisen täytyisi olla ylisosiaalinen kyetäkseen verkostoitumaan.

”En koe itselleni luontaiseksi hakea uusia kontakteja, vaan ajattelen tämän osaksi työtäni. Kalenterista on yksinkertaisesti raivattava aikaa verkostoitumiseen. On mielenkiintoista kuulla muiden yrittäjien tavoitteista, mitä he haluavat tehdä, ja miten voin heitä auttaa”, Aino Pennanen sanoo.

IT-mikroyrittäjäseminaarissa pitämässään esityksessä Pennanen painotti verkostoitumisen voimaa ja jakoi käytännönläheisiä vinkkejä aktiiviseen verkostoitumiseen.

”Tein heti yrittäjäurani alkutaipaleella taktisen päätöksen kiertää tapaamassa verkostoni tuttuja ja sparrata ajatuksiani heidän kanssaan. Samalla selvitin, missä osaamiselleni olisi tarvetta. Kun lähestyin ihmisiä, joiden osaamista, näkemystä ja ajatuksia arvostin, usein lopputuloksena oli vinkki ja linkki uusiin ihmisiin. Verkostoni oli finanssialalla ja sen ekosysteemissä, mutta sain nopeasti tuttuja uusilta toimialoilta ja sitä kautta myös myyntiliidejä yritykselleni”, Pennanen kertaa verkostojensa kehittymistä.

Aino Pennanen auttaa rakentamaan tasaveroisia kumppanuuksia, joiden lopputuloksena kaikki saavat projekteistaan enemmän – niin tekijät kuin asiakkaatkin. Esityksessään hän harmitteli yksinyrittäjä-termin kurjuutta: yritämme, ja teemme sen vieläpä yksin.

”Mutta emmehän me oikeasti tee töitä yksin, vaan asiakkaiden, siellä olevien työkavereiden ja verkostoihimme kuuluvien kumppaniyrittäjien kanssa. Yrittäjien erilaiset taustat ja osaaminen yhteen lyötyinä luovat uutta osaamista, jonka voi yhdistää, tuotteistaa ja myydä kimpassa asiakkaalle. Parhaat osaajat eivät välttämättä löydy isoista konsulttitoimistoista, vaan mikroyrittäjistä voidaan luoda loistavia tiimejä”, Pennanen kuvailee.

Työelämän murros tarjoaa uusia työskentelytapoja

Työelämän murros ja uusien työskentelytapojen edistäminen ovat jo pitkään kiinnostaneet Pennasta. Kipinä yrittäjyyteenkin syttyi siitä, että hän halusi tehdä omaa työtään jollain toisella tavalla kuin kuukausipalkkaisena työntekijänä. Vuonna 2017 Pennanen päätyi oman yrityksen rinnalla Flying office -osuuskuntaan.

”Osuuskunnan kautta voi tehdä projekteja yksin tai yhteistyössä toisten yrittäjien kanssa. Tämä tarkoitti taas uusia kontakteja ihan uusilta alueilta ja erilaisilla taustoilla olevien ihmisten kanssa. Osuuskunnan kautta löytyi ihmisiä, kuten HR-ammattilainen, jonka kanssa ajattelemme samoin työelämän murroksesta ja yrittäjyydestä. Erilaiset taustamme ja osaamisemme yhteen lyötynä loivat uutta osaamista, joka meidän kannatti yhdistää ja tuotteistaa”, hän kertoo.

HR-ammattilaisen kanssa yhteistyö johti lopulta yhteisen tuotteen rakentamiseen tänä vuonna. Juuri valmistuneessa Vapaat agentit -toimintamallissa muotoillaan organisaatioiden tekemättömistä töistä ja puuttuvista osaamisista toimeksiantoja ulkoisille asiantuntijayrittäjille. Toiminta pohjautuu kumppanuuteen ja verkostomaisiin liiketoimintamalleihin.

”Täytyy toki tarkasti miettiä, kuka tekee asiakassopimukset, miten työkalut ostetaan, sekä miten tuotot ja kulut jaetaan. Ideologiaamme kuuluu, että katsomme, miten pitkälle pelkällä kumppanuuskonseptilla pääsee ilman, että tarvitsee perustaa yhteistä yritystä.”

Yksinyrittäjänä Pennanen on joutunut pohtimaan, mitä organisaatio ja kasvu hänelle tarkoittavat.

”Asiakasprojekteissa syntyy väliaikaisia organisaatioita. Esimerkiksi ostan palveluita viestintäasiantuntijalta, mutta en ajattele häntä palveluntuottajana vaan työkaverina. Moni yritys tähtää nykyään organisaation ketteryyteen, mutta me mikroyrittäjät olemme sitä jo luontaisesti. Yksittäisistä yrittäjistä voidaan saada loistavia tiimejä, joiden avulla pystymme vastaamaan asiakastarpeeseen täsmällisesti”, Aino Pennanen kuvailee.

Verkostomaiset työkumppanuudet mahdollistavat kasvua ja luovat mahdollisuuksia. Yrittäjät voivat myös soveltuvin osin paikata toinen toistaan, sillä ”jos tapahtuu jotain” -haaste nähdään usein riskinä pienten yritysten kohdalla.

Verkostot luovat mahdollisuuksia

Kumppanuusmanageri Pennanen listasi viisi asiaa, joita verkostot yrittäjille mahdollistavat:

1. Myyntiliidit: tavoitteellinen myyntiyhteistyö, suosittelut ja verkostovinkit

2. Tarjooman täydentäminen: Omien palvelujen täydentäminen ja tiimityön myynti

3. Asiakkaan avuksi: Kontaktipinta verkostoon asiakasprojekteissa hyödynnettäväksi

4. Palveluostot: Omat osaamiset ja ajankäytön hallinta

5. Sparraus ja ystävät: Ideoiden kehittely, yrittäjäelämän ilojen ja murheiden jakaminen

”Verkostoissa liikkuu suositteluja sekä tietoa yritysten tarpeista. Yrittäjän kannattaa hyödyntää verkostojaan myös oman asiakkaansa avuksi. Aika harvoin ison organisaation henkilöstössä on suoria kontakteja pienyrittäjien verkostoon. Joskus voi havaita, että tuossa tarvittaisiin asiantuntijaa pikku pätkäksi. Mistä sellaisen löytää? Jos organisaatossa ei ole tietoa, haetaan sitä googlaamalla. Tai minun vinkistäni, jolloin aikaa säästyy, ja pääsemme asiakkaan kanssa win win - tilanteeseen.”

Kaikki lähtee avoimuudesta ja luottamuksesta. Jotta yhteistyökuvioita voisi rakentaa, on osattava avoimesti kertoa myös omista ideoistaan. Vain siten niitä on mahdollista jalostaa yhdessä. ”Näen verkostoitumiseen käyttämäni ajan kannattavana investointina. Hankin sen avulla itselleni osaamispääomaa, jota voin hyödyntää oman palveluni kehittämisessä. Saan prospekteja ja liidejä, mutta pysyn myös itse ajan hermolla siitä, mikä tällä hetkellä puhuttaa, ja mikä ihmisiä kiinnostaa. Ohuellakin säikeellä kannattaa ottaa yhteyttä toiseen ja ehdottaa tapaamista”, vinkkaa Aino Pennanen

Jaa artikkeli:

Project-IT Vinssi on projektinhallinnan ammattilaisten verkosto, joka mahdollistaa heille väylän arvostettujen suomalaisten yritysten erilaisiin projektitoimeksiantoihin.