Yhteisöllisyys on mikroyrittäjien tärkein voimavara

”Yhteisön avulla yksittäinen yrittäjä uskaltaa ottaa isompia asiakkaita, ja toisaalta asiakas uskaltaa luottaa siihen, että osaavaa työvoimaa löytyy tarvittaessa enemmänkin.”

Vaikka yrittäjän työtä tekisi yksin, omaan poteroon ei kannata kaivautua liian syvälle. Tutkimusjohtaja Ulla Hytti on tutkinut yrittäjyyttä kahdenkymmenen vuoden ajan, ja hänellä on hyvä näkemys sen muutoksiin ja uusiin ilmiöihin. Erityisesti yksinyrittäminen ja mikroyrittäjyys ovat Suomessa tyypillisiä yrittämisen tapoja: yli 300 000 yrityksestämme peräti 70% on yhden hengen yrityksiä. Vain 10% suomalaisyrityksistä työllistää yli kymmenen henkeä.

- Yksin yrittäminen on silti valtavan monipuolista, eikä voida sanoa, että yksinyrittäjä olisi sellainen tai tällainen. Yhdistäviä piirteitä yrittäjillä toki on, esimerkiksi tietynlaisen vapauden ja itsenäisyyden halu. Samalla tavalla myös yhteisiä haasteita on: huoli riskeistä tai esimerkiksi sairastumisesta, Hytti kommentoi.

Hytti uskoo, että digitalisaatio tulee lisäämään mikroyrittäjien määrää. Digitalisaatio mahdollistaa asiantuntijatyön etsimisen ja tarjoamisen erilaisten alustojen kautta, mikä puolestaan tarjoaa mikroyrittäjille alasta riippuen jopa globaalit markkinat oman osaamisensa myymiselle.

Verkostoituminen luo työmahdollisuuksia

Kaipuu työyhteisölle on tyypillistä niille, joiden yritystoiminta lepää vain omien harteiden varassa. Jaetut työskentelytilat ja uudenlainen yhteisöjen muodostaminen ovat Hytin mukaan niitä ratkaisuja, joilla nyky-yksinyrittäjät pyrkivät ratkaisemaan yksinäisyyden taakkaa. Samanhenkisistä yrittäjistä muodostuva yhteisö on myös monesti kaikkien siihen kuuluvien etu: yksittäinen yrittäjä uskaltaa ottaa isompia asiakkaita, ja toisaalta asiakas uskaltaa luottaa siihen, että osaavaa työvoimaa löytyy tarvittaessa enemmänkin.

- Kaikenlainen verkostoituminen ja oman osaamisen päivittäminen ovat yksinyrittäjille aina eduksi, mutta samalla kaikki siihen käytetty aika on pois niin sanotun tuottavan työn tekemisestä. Tämän vastakkainasettelun kanssa kaikki pienyrittäjät joutuvat painimaan, eikä sen ratkaisemiseksi ole yleispätevää kaavaa, Hytti kertoo.

Koska suuri osa asiantuntijatason konsulttitöistä löytää tekijänsä nimenomaan verkostojen kautta, Hytti kannustaa yrittäjiä käyttämään aikaa verkostoitumiseen. Pienyrittäjille on tarjolla lukuisia tapahtumia, foorumeita ja koulutusmuotoja, joiden kautta on mahdollista tutustua uusiin ihmisiin.

- Digitalisaation mahdollistamat palvelut ovat myös olleet synnyttämässä ’kevytyrittäjyyttä’, joka uskoakseni tulee lisääntymään. Kenestä tahansa voi tulla ”kevytyrittäjä” esimerkiksi osa-aikaisesti, tilapäisesti aina tilanteen mukaan, Hytti sanoo.

Hytti uskookin, että työn ja tekijöiden etsiminen siirtyy tulevaisuudessa entistä enemmän verkkopohjaiseksi vaihdannaksi, jossa työntekijät sitoutuvat yrityksiin vain yksittäisten projektien ajaksi.

Huolehdi tärkeimmästä työntekijästäsi

Kaksikymmentä vuotta yrittäjiä läheltä seuranneena Hytti haluaa muistuttaa kaikkia itsekseen töitä tekeviä siitä, että elämä ei voi olla pelkkää yrittämistä. Se on myös neuvo, jonka kokeneet yrittäjäkonkarit useimmiten haluavat uusille yrittäjille jakaa.

Resepti on vanha tuttu: riittävästi lepoa ja liikuntaa, sekä oikeat ravintoarvot sisältävää ruokaa. Pienyrittäjän jos kenen kannattaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, sillä hänen jaksamisensa varassa lepää koko firma, Hytti sanoo.

Hytti kuitenkin iloitsee siitä, että yrittäjyydestä puhutaan nykyisin hyvin positiiviseen sävyyn ja se on monelle nuorelle jopa tavoiteammatti. Yrittäjyysopetuksen lisääntyminen eri kouluasteilla näkyy myös yrittäjinä, joilla on entistä realistisemmat käsitykset yrittäjyyden vaatimuksista.

Jaa artikkeli:

Project-IT Vinssi on projektinhallinnan ammattilaisten verkosto, joka mahdollistaa heille väylän arvostettujen suomalaisten yritysten erilaisiin projektitoimeksiantoihin.