Tietosuoja

TIETOSUOJA

Vinssi by Project-IT käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita tekniikoita kävijäliikenteen tilastointiin. Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Eväste ei vahingoita päätelaitetta.

Vinssi by Project-IT käyttää evästeitä kävijätilastointiin ja tietojen keräämiseen sivustomme käytön yksityiskohdista. Näiden tietojen avulla voimme paremmin tuoda esille asiakkaitamme kiinnostavia asioita ja aiheita. Vinssi by Project-IT voi lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä asiakkailleen. Vinssi by Project-IT ei välitä asiakkaidensa tai sivustonsa käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille mainosverkostoille.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Project-IT Oy

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo

Y-tunnus 2141244-2
Puhelin: +358 207 348 790

REKISTERIN NIMI

Vinssi by Project-IT Verkostorekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Yhteistyösuhde/Tiedotus

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietoja voidaan käyttää Vinssi by Project-IT:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteistyökumppanin välisen suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Vinssi by Project-IT ja yhteistyökumppanin väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Vinssi by Project-IT:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Yhteistyökumppanilla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää Vinssi by Project-IT:n yhteistyökumppaneista ja Vinssi by Project-IT:n palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja:

•Yhteistyökumppanien ja palvelun käyttäjien perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielitiedot, henkilötunnus ja asiakastunnus tai -tunnukset sekä mahdollinen CV.
• Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
• Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
• Historia kuten, yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
• Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Luettelotietojen julkaisukielto
• Palvelujen käyttäjien itsensä antamat tai muutoin käyttäjän suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. kyselypalautteet, mielenkiinnon kohteet)
• Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit käyttäjiä koskevat tiedot

REKISTERITIETOJEN TIETOLÄHDE

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), sekä kolmansien osapuolten rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Vinssi by Project-IT voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

ASIAKASREKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS

Koko Vinssi by Project-IT henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Project-IT

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee asiakasrekisterin rekisteritietoja.

 

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

Project-IT Vinssi on projektinhallinnan ammattilaisten verkosto, joka mahdollistaa heille väylän arvostettujen suomalaisten yritysten erilaisiin projektitoimeksiantoihin.